Borsa İstanbul (BIST) Hisseleri ve Endeksler

Hisse Senetleri

Endeksler

Ekonomik Takvim

Borsa İstanbul Hisseleri (BIST Hisseleri) Hakkında Genel Bilgi

Borsa İstanbul, Türkiye’nin finansal piyasalarının merkezi konumunda olan ve yatırımcılara çeşitli yatırım fırsatları sunan bir borsa platformudur. Bu platformun temelleri, 30 Aralık 2012 tarihinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle atılmıştır. Kanun’un 138. maddesi uyarınca Borsa İstanbul A.Ş., borsacılık faaliyetleri yapmak üzere kurulmuş ve bu tarihten itibaren Türkiye’nin finansal piyasalarını bir araya getiren önemli bir platform haline gelmiştir.

Borsa İstanbul’un temel amacı, sermaye piyasası araçlarının, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde, şeffaf, etkin, rekabetçi, dürüst ve istikrarlı bir ortamda alınıp satılabilmesini sağlamaktır. Ayrıca, bu işlevleri yerine getirmek üzere piyasalar, pazarlar, platformlar ve sistemler ile teşkilatlanmış diğer pazar yerlerini oluşturmak, kurmak ve geliştirmek de Borsa İstanbul’un sorumlulukları arasındadır.

Borsa İstanbul, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na dayanılarak kurulmuş bir özel hukuk tüzel kişiliği taşır ve yetkili olduğu konu ve alanlarda kendi iç düzenlemelerini yapabilir.

BIST Hisseleri ve BIST 100 Endeksi Nedir?

BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören piyasa ve işlem hacmi açısından en yüksek 100 hisse senedinin performansını ölçmek için kullanılan temel bir göstergedir. Aynı zamanda Türk borsasının önemli bir göstergesi olarak kabul edilir ve işlem kodu “XU100” şeklindedir. BIST 100 endeksi, Borsa İstanbul’un en popüler endekslerinden biridir ve tüm büyük yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilir.

Bu endeksin özellikle önemli olmasının nedenlerinden biri, borsanın genel performansının BIST 100 endeksi üzerinden yorumlanmasıdır. Yani, borsadaki yükseliş ve düşüşlerin analizi sıklıkla BIST 100 endeksi üzerinden yapılır. Bu endeks, Türkiye’deki ekonomik durumun ve piyasanın sağlığının bir göstergesi olarak kabul edilir.

BIST 100 endeksinde yer alan şirketler her yıl 4 kez gözden geçirilir ve endekste yer alacak hisseler belirlenir. Bu süreç, Ulusal Pazar’da işlem gören şirketler, Kurumsal Ürünler Pazarı’nda işlem gören gayrimenkul yatırım ortakları ve girişim sermayesi yatırım ortakları payları arasında gerçekleştirilir. Belirleme işlemi, fiili dolaşımdaki paylar (FDP), piyasa değeri ve günlük ortalama işlem hacmi gibi faktörlere dayalı olarak yapılır.

BIST 100 endeksinde yer alacak şirket hisseleri, yalnızca A ve B gruplarına ait hisseler arasından seçilir. C ve D gruplarındaki hisseler, BIST 100 endeksine dahil edilmez. Çünkü C ve D grupları, daha yüksek risk taşıyan hisseleri içerir. BIST 100 endeksi, yıl içinde Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık olmak üzere 3 ayda bir yeniden belirlenir.

BIST Hisseleri ve özellikle BIST 100 endeksi, Türkiye’nin finansal piyasalarının önemli bir parçasını oluşturur ve yatırımcılar için önemli bir referans noktasıdır. Bu endeks, Türkiye’nin ekonomik sağlığını ve piyasa trendlerini izlemek isteyen yatırımcılar için kritik bir göstergedir.

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri, endeksler aracılığıyla gruplandırılır ve bu endeksler, piyasanın genel performansını yansıtmak amacıyla kullanılır. Türkiye’de en çok bilinen ve takip edilen endekslerden bazıları BİST 100, BİST 30 ve BİST 50 endeksleridir. İşte bu endekslerin ne olduğu ve nasıl oluşturulduğu hakkında daha fazla bilgi:

BİST 100, BİST 30 ve BİST 50 Endeksleri: Nedir ve Nasıl Oluşur?

BİST 100 Endeksi

BİST 100 endeksi, Borsa İstanbul’un en önemli endekslerinden biridir. Bu endeks, Borsa İstanbul Pay Piyasası’nın temel göstergesi olarak kabul edilir. BİST 100 endeksi, Türkiye’de işlem gören hisse senetlerinin önde gelen 100 şirketini içerir. Bu şirketler, Borsa İstanbul’un farklı pazarlarında işlem görürler.

BİST 100 endeksi, seçilen hisse senetlerinin piyasa değerine göre sıralanmasıyla oluşturulur. Yani, piyasa değeri en yüksek olan 100 şirket bu endekse dahil edilir. Bu endeks, Türk ekonomisinin genel sağlığını ve Borsa İstanbul’un performansını yansıtan önemli bir göstergedir.

BİST 30 Endeksi

BİST 30 endeksi, Borsa İstanbul’un önde gelen 30 şirketini içeren bir endekstir. Bu endeks, Türkiye’nin en büyük ve en likit şirketlerini temsil eder. BİST 30 endeksi, yatırımcılara Türk ekonomisinin en güçlü oyuncularının performansını izleme fırsatı sunar.

BİST 30 endeksinin oluşturulmasında, yine piyasa değeri kriteri kullanılır. Piyasa değeri en yüksek olan 30 şirket bu endekse dahil edilir. Bu endeks, Türkiye’nin ekonomik durumu hakkında önemli bir gösterge olarak kabul edilir.

BİST 50 Endeksi

BİST 50 endeksi, Borsa İstanbul’un önde gelen 50 şirketini içeren bir endekstir. Bu endeks, hem büyük hem de orta büyüklükteki şirketleri kapsar. BİST 50 endeksi, yatırımcılara Türkiye’nin çeşitli sektörlerinden gelen şirketlerin performansını izleme fırsatı sunar.

BİST 50 endeksinin oluşturulmasında da piyasa değeri kriteri kullanılır. Piyasa değeri en yüksek olan 50 şirket bu endekse dahil edilir. Bu endeks, Türk ekonomisinin çeşitliliğini yansıtan bir gösterge olarak kabul edilir.

Borsa İstanbul Hisselerini Takip Etme Stratejileri

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerini takip etmek, yatırımcılar için oldukça önemlidir. Bu hisseleri yakından izlemek ve doğru stratejileri uygulamak, yatırımların başarısını etkileyebilir. İşte Borsa İstanbul hisselerini takip etmek için kullanılan bazı stratejiler:

 • Pasif Stratejiler: Uzun vadeli yatırımları içerir, genellikle al ve tut yaklaşımıdır. Düşük işlem maliyetleri ve uzun vadeli vergi avantajları sunar, ancak sınırlı esnekliğe sahiptir ve getirileri düşük olabilir.
 • Aktif Stratejiler: Fiyat dalgalanmalarından faydalanmayı amaçlar, sürekli portföy yönetimi ve piyasa izlemeyi gerektirir. Yüksek kısa vadeli getiri potansiyeli vardır, ancak yüksek risk ve işlem maliyetleri taşır.

Finansal piyasalardaki anomaliler, piyasa tahminlerinin her zaman doğru olmadığını gösterir. Özellikle dönemsel anomaliler, belirli bir zaman diliminde hisse senedi fiyatlarının diğer zamanlardan farklı davrandığını gösterir.

Ekonometrik analiz, geçmiş fiyat verilerini kullanarak gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışır. Bu analizler, yatırımcılara piyasa davranışını anlama ve daha bilinçli yatırım kararları alma konusunda yardımcı olabilir.

Borsa İstanbul’da Yatırım Yapmak İsteyenlerin Mutlaka Bilmesi Gerekenler

Borsa İstanbul’da yatırım yapmadan önce aşağıdaki temel konuları bilmek önemlidir:

 • Fiyatların Belirlenmesi: Borsadaki hisse senetlerinin fiyatları, arz ve talep dengesine dayanır. Yani, bir hissenin fiyatı, talebin artmasıyla yükselirken, talebin düşmesiyle düşer.
 • Nereden Başlamalı: Yatırım yapmaya başlamadan önce finansal bilgi birikiminizi artırmalı, güvenilir kaynaklardan bilgi edinmelisiniz. Ayrıca, yatırım hedeflerinizi ve stratejilerinizi belirlemelisiniz.
 • Finansal Okuryazarlık: Finansal okuryazarlık seviyenizi artırmak önemlidir. Finansal terimleri ve konseptleri anlamak, finansal okuryazarlığınızı artırır.
 • Risk Yönetimi: Risk yönetimi, yatırım yaparken ayıracağınız bütçeyi, hisse senedi miktarlarını ve hedeflerinizi belirlemeyi içerir. Ödül/risk oranını doğru belirlemek önemlidir.
 • Psikoloji Hazırlığı: Yatırım yaparken sakin ve rasyonel kalmak önemlidir. Fiya hareketlerini analiz etmek, haberleri sakin bir şekilde yorumlamak ve aceleci olmamak başarılı bir yatırım için gereklidir.

BIST100 ve BIST30 Hisseleri ve Aralarındaki Fark Nedir?

BIST 30 ve BIST 100, Borsa İstanbul’da yatırım yapmak isteyenler için önemli göstergelerdir ve her ikisi de hisse senedi piyasasındaki performansı ölçmek amacıyla kullanılır. İşte BIST 30 ve BIST 100 endeksleri arasındaki temel farklar:

 1. Hisse Sayısı: BIST 30, Borsa İstanbul’da işlem gören en değerli 30 şirketi temsil eden bir endekstir. Diğer yandan, BIST 100, piyasa ve işlem hacmi açısından en yüksek olan 100 hisse senedini içeren bir göstergedir. Temel fark, hisse sayısıdır. BIST 30 daha küçük ve daha seçilmiş bir grup hisseyi içerirken, BIST 100 daha geniş bir yelpazeyi temsil eder.
 2. Borsanın Genel Göstergesi: BIST 100, Türk borsasının genel performansını yansıtmak için kullanılan bir göstergedir. Borsanın genel gidişatı ve performansı hakkında bilgi verir. Bu nedenle, yatırımcılar genellikle Türk borsasının durumunu değerlendirmek için BIST 100’ü takip ederler.
 3. Şirket Seçimi: Her iki endeks de hisse senetlerini A ve B gruplarından seçer. Bu gruplar, C ve D gruplarına göre daha düşük riskli olarak kabul edilir. Bu nedenle, hem BIST 30 hem de BIST 100 endekslerinde yer alan şirketler genellikle daha istikrarlı ve büyük şirketlerdir.
 4. Endeks ve Pay Oranlaması: BIST 100 endeksi, pay piyasasının temel ölçütü olarak kabul edilirken, BIST 30 daha dar bir odaklama sunar. BIST 100, Türk borsasının genel sağlığını yansıtmada daha kapsamlıdır.
 5. BIST 30 ve Diğer Endeksler: BIST 30’da yer alan şirketler aynı zamanda BIST 50 ve BIST 100’de de bulunurlar. Bu nedenle, BIST 30, diğer endekslerin temelini oluşturan bir grup hisseyi içerir.
Hisse Senedi Nedir ve Nasıl Alınır?

Hisse senetleri, şirketlerin ortaklarına ait sahiplik paylarını temsil eden finansal araçlardır. Hisse senedi almak için bir aracı kurumda yatırım hesabı açmalısınız ve seçtiğiniz hisse senedini satın alabilirsiniz.

Hisse Senedi Takibi Nasıl Yapılır ve Hangi Verilere Dikkat Edilmelidir?

Hisse senedi takibi için piyasa verileri, şirketlerin mali raporları, haberler ve ekonomik göstergeler takip edilmelidir. Yatırımcılar, yatırım yaptıkları şirketlerin finansal sağlığını ve piyasa trendlerini yakından izlemelidir.